Imatges

Aquí es mostren els àlbums de fotos de la Morera. A més d’imatges de casa (interiors i exteriors) i d’alguns records, hi ha àmplia mostra de naturalesa i d’activitats a realitzar a la masia, el Brull, el Parc Natural del Montseny i també els voltants (Vic, Guilleries, Cabrerès, Moianès, etc.).

La Morera

Interiors

Exteriors

Serveis i àpats

Interiors: detalls

Exteriors: detalls

Calaix de sastre

Per fer i conèixer

Activitats

El Brull

El Montseny

Visites a prop

Natura

Ornitologia

Visites més lluny