Política de privacitat

Es responsabilitza …

Identitat: Calengobi s.c.c.l.

CIF: F60253499

Adreça: Masia La Morera, 08559 – El Brull, Barcelona, Espanya

Telèfons: 93 884 04 77 – 616 10 37 57

Correu electrònic: info@lamorera.net

Pàgina web: https://lamorera.net

Tipus de dades i amb quina finalitat

Les dades personals que conservem sobre clients i proveïdors són dades de nivell baix, en cap cas tractem dades especialment protegides.

  • Per gestionar la reserva: nom i cognoms, DNI, telèfon, e-mail, etc. i les relacionades amb la reserva realitzada (dates i horaris, règim alimentari, habitacions reservades, distribució dels llits, imports, …).
  • Oferir-vos un bon servei: amb qui i d’on veniu, quina és la vostra motivació, en quin mitjà de transport, … Ens ajuden a a conèixer-vos i adequar el servei als vostres desitjos i necessitats. Mai fem “perfils” amb posterioritat, només tractaments estadístics genèrics (per conèixer el tipus de visitant a casa i en la destinació).
  • Obligacions relatives a la reserva (facturació, comptabilitat, registre de clients per a la policia): els anteriors i data de naixement, d’expedició del document, sexe, etc.
  • Futures comunicacions: hem anat guardant les vostres dades (nom i cognoms, correu electrònic, idioma en el qual ens hem relacionat, interessos generals) per, algun dia, poder enviar-vos notícies relacionades amb casa i els serveis que oferim.

Per la pròpia naturalesa de la relació (contractes sempre amb majors d’edat), en cap cas mantenim informació identificativa de menors.

Les hem obtingut … i amb quina legitimació?

En tots els casos són dades facilitades i validades per vosaltres mateixos durant el procés de reserva i durant l’estada a casa. Normalment els indiqueu al formulari de reserves de la web, durant la correspondència que mantenim per e-mail i/o al moment de l’arribada.

Des de fa uns anys, molts d’ells ja van acompanyats de la vostra acceptació explícita (marcant casella al formulari, signant el full d’entrada, …) de la nostra “Política de protecció de dades”.

Com i quant de temps conservem les teves dades? Qui les comparteix?

Les dades susceptibles de identificar-vos es guarden en els equips informàtics propis que tenim a casa; s’aplica un protocol estricte de seguretat (accés, còpies, …) per assegurar que ningú no autoritzat pugui fer un mal ús. Les conservem mentre hi ha obligació legal o, per a comunicar-nos amb vosaltres, no ens indiqueu el contrari.

Per raons tecnològiques, formularis i correus electrònics mantenen la informació un quant de temps en el núvol: els primers una setmana en els equips de Jotform , i els segons un dia en PiensaSolutions (tots dos amb servidors situats a la Unió Europea).

Les dades només les cedim en dos casos: per obligació legal a la policia (dades del registre d’entrada segons normativa) i, per gestionar la facturació, a l’empresa que s’encarrega d’aquest procés. En cap cas es cedeixen per a altres usos als previstos i indicats i mai a destinacions en diferent país del nostre.

Els vostres drets

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. Els interessats també podran oposar-se al tractament de les seves dades en alguna de les finalitats esmentades anteriorment, tenint en compte que oposar-se a determinats tractaments poden donar lloc a la resolució del contracte. També pot sol·licitar la portabilitat de les seves dades a altres companyies.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions, així com per a l’exercici de les obligacions legals que hem de complir.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. La nostra empresa deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Per a l’exercici dels vostres drets poseu-vos en contacte amb nosaltres a través dels mitjans facilitats en aquesta pàgina o la d’informació legal, identificant-vos de forma adequada.

Podrà presentar-se reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades espanyola especialment quan no hagueu obtingut satisfacció dels vostres drets per part nostra.

Legislació aplicable

Les presents Condicions es regiran en tot moment pel que disposa la legislació espanyola i europea en matèria de protecció de dades de caràcter personal i de privacitat.